Kehtna valla mälumängu 2019/2020 juhend

Kehtna valla mälumängu korraldab Kehtna klubi. Turniir toimub Kehtna klubi saalis neljapäeviti kl 18.00. Mälumängu küsimused on koostanud Ants Siitan , Kalju Eilart, Toomas Uuskam ja Sigrid Kalle-Vainola. Kohtunikud on Ants Siitan ja Kalju Eilart. Mälumäng koosneb neljast erinevast voorust.

Toimumise ajad

17. oktoober 2019 kl 18.00

12. detsember 2019 kl 18.00

06. veebruar 2020 kl 18.00

09. aprill 2020 kl 18.00

Teema: Varia

Võistkondade koosseis ja registreerimine

Mälumängu võistkonnas on kokku 6 liiget, kellest korraga mängus on 4 liiget ja 2 on asendusliikmed. Asendusliikmed võivad vabalt valitud turniirivoorus põhimängijaid vahetada. Kõik 6 liiget on turniiri jooksul kindlad, neid ei vahetata. Võistkonnad registreeritakse mängu nimeliselt (võistkonna nimi, mängijate nimed) hiljemalt 10. oktoobriks 2019 Kehtna klubi telefonil 5251283 või e-posti aadressil kehtna.klubi@kehtna.ee

Osavõtutasu

Mälumänguturniiri osalustasu on kokku 15 eurot ühe võistkonna kohta. Tasumine toimub sularahas vahetult enne esimese mängu algust Kehtna Klubis klubijuhataja kätte.

Mälumängu küsimused

Küsimusi on kokku 30, need jagatakse kokku 6 plokki: 4 plokki kirjalikke küsimusi, 1 plokk pildiküsimusi, 1 plokk muusikaküsimusi. Küsimused esitatakse võistkondadele kirjalikult, igale võistkonnale jagatakse 2 küsimuste lehte ja 1 vastuste leht. Küsimuste lehed jäävad võistkonnale, vastuste leht läheb kohtunikele. Kõik küsimused on kahe punkti küsimused.

Tulemuste arvestamine ja võitjate selgitamine

Punktiarvestus toimub nii iga vooru kohta eraldi, kui ka turniiri üldvõitja selgitamiseks. Iga vooru esikoht selgitatakse vajadusel välja lisaküsimusega (kui juhtub olema viigiseis). Peale iga vooru lõppu autasustatakse mängu jooksul enim punkte kogunud võistkonda. Vahetult peale neljanda turniiri osa lõppemist koostatakse üldpingerida ja kuulutatakse välja turniiri üldvõitja. Võidab see võistkond, kes nelja turniiriosa jooksul kokku kogub kõige rohkem punkte. Saadud punktisummade alusel antakse välja ka turniiri teine ja kolmas koht. Turniiri esimesed kolm kohta saavad auhinnad.

Nutiseadmete kasutamine voorude ajal on keelatud.

Kõik vaidlustamised, küsimused ja ettepanekud tehakse ainult oma soovist kätt tõstes märku andes ja mängu läbiviijalt selleks loa saanuna. Kolmel korral selle vastu eksinud võistkonnal võetakse punktisummast iga eksimuse eest punkt vähemaks.

Ootame juba tuttavaid ja kindlasti ka uusi võistkondi osalema!